Verkligheten vs overkligheten

helena-top

Vi har i detta nu lämnat -90-talet bakom oss, men jag personligen kan se en röd tråd till denna veckas tema. Detta nämnda årtionde är på flera sätt ytterligheternas tid för mig då jag gick från tonåring till s.k. vuxen. Jag steg in i det som femtonåring och lämnade det som tjugofemåring. Jag hann på så vis med all den populärkultur som fanns och mot slutet av nittiotalet så blev jag mer pretto. Vad det var som gjorde detta? Jag gick in i högskolevärlden. Jag läste litteraturvetenskap. Jag läste således bara klassiker, s.k. svår litteratur och enkom realistisk sådan. Det blev liksom en grej.

Ju längre jag kom från universitetsvärlden, ju mindre pretto blev jag och kunde därmed njuta av både högt och lågt, vitt och brett inom litteratur och film. Det som jag klamrade mig envist fast vid var dock att det skulle var realistiskt. Och denna envishet klamrade sig fast ända fram till för sisådär fyra-fem år sedan [ja jag kan vara rätt envis]. Vad det var som ändrades? Dels kom jag i kontakt med bokbloggarvärlden och inspirerades så klart av allt som lästes där och dels var det ett medvetet val; jag skulle utmana min lässmak och läsa sådant som jag vanligtvis inte gjorde.

Det tog mig lång tid att inse, men det som gör skillnad är inte om boken är realistisk eller inte utan hur den är författad. Är boken eller filmen trovärdig i sin framställning, om det magiska eller overkliga blir som en naturlig del av historien och inte blir själva historien, så köper jag det. Jag har inte blivit en hardcore fantasyläsare – lång därifrån – men jag läser om overkligheten; magisk realism, urban fantasy och science fiction.

Denna vecka kommer vi att röra oss i gränslandet mellan verklighet och overklighet. Du är självklart varmt välkommen att vara delaktig i våra temaveckor – kommentera, länka eller skriv något eget!

Välkommen till verkligheten vs overkligheten!

Foto: Elsie Wright. Fotografiet ingår i den bildserie som har kommit att kallas Cottingley Fairies (Cottingley-älvorna). Fotografierna, föreställande dansande älvor, togs av kusinerna Elsie Wright och Frances Griffiths under sent 1910-tal och det tvistades länge huruvida fotona var äkta eller inte.

Comments are closed.