Kategorier
Barnbokskoll Evenemangskoll Ungdomsbokskoll

Med ungdomsböcker i fokus

Linda
Det är lätt att glömma att Bokmässan egentligen heter Bok & bibliotek och inte bara handlar om mingel, bubbel och events. Inte heller om nazister eller ens protester mot dem. Faktiskt handlar det inte heller bara om att marknadsföra, sälja eller ens att köpa böcker. Som Patrik Lundberg så påpassligt skriver om är det också en chans till fortbildning för en massa lärare och bibliotekarier. Det är det stora syftet med mässan, för det är vi som ska väcka läslust och garantera bildning hos framtida generationer.

Kategorier
Barnbokskoll Ungdomsbokskoll

Anne-Marie Körling är ny läsambassadör

Linda

Anne-Marie Körling är Sveriges tredje läsambassadör och tog över stafettpinnen från Johanna Lindbäck på årets Bokmässa i Göteborg. Körling är lärare, författare och jag har följt hennes blogg Körlings ord i många. Det finns få som kan leka med orden lika bra som Anne-Marie Körling. Här berättar hon om läslovsveckan, sitt nya uppdrag och hur vi kan inspirera barn- och unga att bli läsare.

Under Bokmässan i Göteborg lanserades begreppet Läslov. Varför behövs ett sådant?

Läslov är ett nytt ord. Ett ord med ett nytt innehåll. Vi har haft potatislov och det var ett lov där vi tog upp potatis. Höstlov säger oss egentligen ingenting om vad vi kan göra av detta lov utan mer om att det är just höst. Hösten är en vacker årstid att läsa böcker på. Vända blad. Jag leker med orden. Tycker om ordet läslov. Det är viktigt att vi låter det bli ett generöst lov och inte ett lov där vi sedan samlar in att barnen har läst utan att vi ger dem möjlighet att läsa. Vi måste vara varsamma med kraven och generöst ge av möjligheter. Se om läsningen. Se till att den får bli möjlig.

Kategorier
Kulturkoll

Den nya läsambassadören är …

Linda

Johanna Lindbäck har varit Läsambassadör 2013-2015 och idag avtackas hon av kulturminister Alice Bah Kuhnke, för att sedan lämna över stafettpinnen till (trumvirvel) Anne-Marie Körling. Körling är lärare, författare och aktiv på Twitter (därifrån ”känner” jag henne) och har mycket att bidra med gällande läsning. Spännande, men åter fokus på de yngsta barnen.

image

Uppdraget är att främja läsning, bredda utbudet och få barn och unga att upptäcka litteraturen.