Kategorier
Romankoll

Om inte nu så när?

Om inte nu så när?

Om inte nu så när ska vi i det här landet ta ställning för ett samhälle där alla människor är lika mycket värda, allas röster får höras och där människor visar solidaritet och tolerans för varandras olika förutsättningar och förmågor? Om inte nu så när ska vi se till att vi tillsammans skapar ett samhälle där alla kan känna sig hemma och välkomna?