Din är som regn, när det faller genom natten.

Väder och vind, säger ni. Jag tänker på väder som symbolik. Jag tänker på tung hetta som kletar på  våra sinnen, om hagel som slår sönder vår värld och om stormar som river över heden. Och så tänker jag på stilla nattregn. Många röster talar Många röster talar. Din är som vatten. Din är som…

Läs vidare

Utvecklingssamtal

När jag läser diktsamlingar börjar jag alltid med en relativt snabb genomläsning, helt inriktad på de känslor texterna väcker. Ibland läser…