Kategorier
Kulturkoll

”Det finns en trygghet i att utforska det farliga hemma i soffan”

Foto: Jenny Håkansson

Lotta

Kerstin Bergman är docent i litteraturvetenskap, ledamot i Svenska Deckarakademin och har forskat om deckare i litteratur, film och TV under många år. Just nu är hon aktuell med boken ”Deckarnas svenska landskap: Från Skåne till Lappland” som utforskar deckarförfattarnas Sverige.

Kan du berätta lite om boken Deckarnas svenska landskap?
– Deckarnas svenska landskap: Från Skåne till Lappland (2014) är en antologi som kom ut på Makadam förlag strax före jul och som jag varit redaktör för (och även skrivit några av landskapskapitlen i). Tidigare drev jag ett deckarseminarium vid Lunds universitet som samlade deckarintresserade, både forskare vid universitetet och exempelvis journalister och andra deckarkunniga utanför universitetet. Vi ville skriva något tillsammans som inte bara var vetenskapligt, utan som framförallt kunde tilltala en deckarintresserad allmänhet, och det blev så småningom boken Deckarnas svenska landskap.