Kategorier
Sakprosakoll

Kvinnor att minnas

Linda

Kerstin Hesselgren var den första kvinna att ta plats i Sveriges Riksdag. Av vad som måste sägas vara en slump, valdes hon in i Göteborg. Visserligen hade hon kandiderat redan 1910 till stadsfullmäktige i Stockholm för de frisinnade, utan att komma in och hon stod nu på stockholmslistan för liberalerna, men en bit ner på icke valbar plats. Nu var det istället en av de fem göteborgsplatserna i Första kammaren som blev henne och den nyheten läste hon om i tidningen.