Kategorier
Barnbokskoll Kulturkoll Sakprosakoll

Värdefulla sagor – nu snackar vi värdegrund!

anna-top

Sagor i skolan – kan det verkligen vara något? Är det inte lite mossigt?

Neeeeeej! Inte alls säger jag, och många andra som dagligen möter barn och ungdomar. Sagor och sägner från hela världen är fantastiska texter att läsa och berätta och fångar ofta elevernas intresse.  I sagans värld så finns de stora livsfrågorna formulerade och presenterade i en form som många kan ta till sig. I alla tider och på många platser jorden runt har människor använt berättelser för att hjälpa människor att hantera sina liv, diskutera moraliska dilemman,  samhällets värderingar och normer.

Nu finns en fantastiskt fin och alldeles nyutkommen bok till hjälp för alla som vill arbeta med sagor i skolan eller kanske läsa en saga och diskutera den hemma. I Värdefulla sagor – Lyft värdegrunden genom berättande har Per Gustavsson och Mikael Thomasson samlat 35 sagor och sägner från hela världen som är utvalda att passa extra bra som underlag för arbete med värdegrundsfrågor i skolan. Under rubriker som Demokrati, Människolivets okränkbarhet, Individens frihet och integritet, Alla människors lika värde, Jämställdhet mellan kvinnor och män, Solidaritet med svaga och utsatta och Respekt för vår gemensamma miljö finns sagor berätta och samtala om. Boken innehåller också metodtips och varje saga avslutas med frågeställningar att diskutera eller aktiviteter att göra tillsammans. Jag gillar att sagorna i urvalet är lite olika långa och indelningen i olika teman gör samlingen mycket användbar. För att få veta lite mer så anropar jag en av bokens författare:

Anna-1024x989 Halloj Mikael! Vem är du?