Kategorier
Evenemangskoll Kulturkoll

Fem frågor om fandom

linje-ulrica

Den här veckan har vi temat Nördar och noobs här på Kulturkollo. Och med nördar menar vi då personer som är experter på, och entusiaster över, olika saker. Det kan vara grejer som andra upplever som något väldigt smalt och specialiserat, men själv är jag väldigt fascinerad av personer som har ett riktigt djup och uppriktigt intresse i något och helhjärtat engagerar sig i det.

Jag fick chansen att ställa några frågor till Nahal Ghanbari och Anna Bark Persson som är engagerade i fandom och Swecon. De förbereder för fullt Kontur 2017 – som är en science fiction- och fantasykongress. Jag är ju en total noob på det här med fandom, så jag bad dem att ge mig grundkursen.

Vad är fandom?
Nahal: Fandom är en kollektiv beskrivning över den gemenskap som uppstår när folk samlas och entusiasmeras kring något. Det betyder ju inte på något vis att man måste gå upp i intresset fullt ut, men det betyder i alla fall för mig, att man är delaktig i det community som finns kring ens intresseområde.
Anna: SF-fandom är helt enkelt ett slags samlingsnamn för personer som läser och tycker mycket om litteratur som faller under kategorierna science fiction, fantasy och övernaturlig skräck – det sammanfattas numera ofta med paraplybegreppet ”fantastik”. Vi träffas för att diskutera litteraturen och intresset inom olika forum, till exempel kongresser, bokcirklar, fikor och pubkvällar eller i olika typer av nätbaserade sammanhang.
Traditionellt har såklart SF-fandom främst avsett science fiction-läsare, men numera är det ganska svårt att skilja science fiction- och fantasy-fans åt, så allt har samlats i samma rum, så att säga.
Nahal: Ja, och det har ju också börjat inkludera andra medier, så oavsett hur nischat ens fandom är så utvecklas och växer det hela tiden.