Kategorier
Barnbokskoll Kulturkoll

Fred, frid och ett nytt Bethlehem?

Veckans tema heter julefrid och kanske, kanske är det dags att tänka lite på den allra första julen, så som den beskrivs oss i otaliga berättelser. I bibeln kan vi läsa ursprungshistorien, den om Maria och Josef som skall skattskrivas och måste bege sig ut på resa. När de så kommer fram till Bethlehem finns ingen plats för dem, Maria måste föda sin son i ett stall och lägga det lilla barnet i en krubba.

Jag, och många barn med mig, har fått Den första julen uppläst för oss och kanske har vi läst årets adventsbok högt för våra egna barn? Siri Spont har i En förtrollad jul skrivit en fin berättelse om hur sagan kan förena och förtrolla barn oavsett bakgrund. I den vackra och poetiska Åka buss skildrar Wallnäs och Ruta ur barnets perspektiv hur det kan vara att lämna det kända och invanda för att resa mot en okänd framtid. Så som Josef och Maria en gång gav sig av, så beger sig människor också idag från sina hem. Inte för att skattskrivas utan för att överleva. Leva i fred och frihet, i trygghet. Rickard Söderberg och Gunilla Backman frågar oss om vi kan bli ett nytt Bethlehem?