Kategorier
Kulturkoll

min strupes sår, mitt hjärtas skri i världen

helena-top

Känslor styr hur vi tänker, hur vi agerar och vilka vi är. De styr hur vi uppfattar oss själva, vår självbild och självkänsla. Känslorna blir vår kompass i livet och visar oss, på gott eller ont, vägen vi väljer att gå. Utan känslor skulle vi helt enkelt inte fungera som människor. Vissa av oss har möjligtvis mer känslor än andra. Eller rättare sagt; vissa av oss känner kanske mer och har svårt att hålla en lagom distans. Och att bygga lagom pansar.

Det som gör oss människor unika är vårt språk. Vi kan kommunicera, så vitt vi vet, på ett som sätt som skiljer oss från andra arter på jorden. Språket kan både hjälpa oss och stjälpa oss – lyfta oss och sänka oss.

Språket har enorma kulturella och biologiska fördelar men också psykiska kostnader. Språket, i en vid bemärkelse (bild, tankar, skrift, tal, sång etc), är en effektiv hjälp för oss att förmedla kultur i alla former. Vi kan också snabbt vidarebefordra livsnödvändig information. Vi kan öka gemenskap och samhörighet genom att reflektera över och delge varandra information om vårt inre. Men språket kan också ställa till det för oss och skapa lidande. Språket är en abstrakt företeelse som tillåter oss att tolka och misstolka varandra. Negativa känslor förknippas lätt med neutrala verbala aktiviteter – orden. Orden får makt. När du tänker eller säger ett ord sätter det genast igång en rad aktivister. Orden skapar bilder, känslor, kroppssensationer och handlingar. Dessutom har orden makt och skapa genomsyrande och grundläggande uppfattningar om oss själva om de tillåts att finnas i vårt medvetande alltför länge och ihärdigt.
(ur Att leva ett liv, inte vinna ett krig av Anna Kåver)

Få förunnat är de, författarna, som har funnit språket, som kan förmedla den kvävande och krypande känslan av ångest. Få är de författare, som får läsaren att känna, i alla fall ana, vad karaktären och/eller författaren känner. Få är de, som kan skildra mörkersinne och psykisk ohälsa så att läsaren verkligen förstår. Behöver det vara självupplevt? Kanske. Jag vill lyfta fram några som jag anser har denna språkliga förmåga. Om det handlar om ordens kraft eller läsarens igenkänning låter jag här vara osagt.