Kategorier
Grafik- och seriekoll

Att ta makt över vanmakten

Linda
Varje år när nya ettor välkomnas på gymnasiet läser verksamhetschefen en dikt för dem. Den är skriven av Martin Niemöller, en tysk präst, som aktivt tog avstånd från nazismen under andra världskriget. Dikten finns i en rad olika versioner, men Niemöller själv sägs ha föredragit den här:

Först hämtade de kommunisterna, och jag protesterade inte, för jag var inte kommunist;
Sedan hämtade de de fackanslutna, och jag protesterade inte, för jag var inte fackansluten;
Sedan hämtade de judarna, och jag protesterade inte, för jag var inte jude;
Sedan hämtade de mig, och då fanns ingen kvar som protesterade.

 

Allt som oftast dyker den här dikten upp i mitt huvud och jag tänker på hur viktigt det är att den vanmakt jag känner just nu över världsläget måste ersättas av något annat. På något sätt måste det gå att ta makt över vanmakten och tänka att det går att vända utvecklingen. Kent Ekeroth, en av de människor som skrämmer mig mest, publicerade en oroväckande status på sin Facebooksida efter att det stod klart att Donald Trump blivit vald till USA:s president. Putin och Erdogan jublade också. Helt klart är att Trumps vänner inte är min vänner.