Att ta makt över vanmakten

Varje år när nya ettor välkomnas på gymnasiet läser verksamhetschefen en dikt för dem. Den är skriven av Martin Niemöller, en tysk präst, som aktivt tog avstånd från nazismen under andra världskriget. Dikten finns i en rad olika versioner, men Niemöller själv sägs ha föredragit den här: Först hämtade de kommunisterna, och jag protesterade inte, för…

Läs vidare