Kategorier
Sakprosakoll

Kulturkollo tipsar: Läs en biografi!

bildkällor: Bokförlaget forum, Historiska Media, Albert Bonniers Förlag

I semestertider kan det vara riktigt spännande att sjunka in i ett författarskap och förutom att läsa böckerna så har man god hjälp av att läsa en biografi som sätter in författarskapet i ett sammanhang. I år läser jag Elin Wägner och samtidigt som Pennskaftet och Norrtullsligan så läser jag Ulrika Knutsons mycket rappa och intressanta biografi: Den besvärliga Elin Wägner. Knutson har investerat i ett stort researcharbete, hon har läst brev, arkiv och många av de samtida författarnas texter. Hon har satt sig in i Elin Wägners vänners och kritikers texter och hon har läst intervjuer med vänner, festtal och tidningstexter. Knutson vrider och vänder på Elin Wägners liv och tid på ett sätt att man efter läsningen känner sig både utbildad och lite mer bildad.

Knutson är en mycket pedagogisk föreläsare och hennes personliga kommentarer om politiska skeenden, relationer mellan de olika personerna som omger Wägner och hon gör ett verkligt försök att skildra den komplexa personen som Elin Wägner tycks ha varit. Feminist, pacifist, journalist och författare, hon engagerar sig i många frågor och Knutsson skriver både underhållande och liksom sprudlande om den här enligt henne ”besvärliga” kvinnan. Elin Wägner var ju bland annat den som skrev en av de första biografierna om Selma Lagerlöf och hon blev den andra kvinnan i den svenska akademin år 1944 och en biografi om Selma Lagerlöf blir mitt nästa tips.

Förra hösten ägnade jag mig åt Jag vill sätta världen i rörelse skriven av Anna-Karin Palm som också den är en fantastiskt gedigen biografi. Läsningen av den ledde inte oväntat till att jag reste till Mårbacka på visit nyligen. Det är en extra dimension det där att också besöka platserna som ofta omnämns i biografierna. Elin Wägner och Selma Lagerlöf var samtida och hade många gemensamma frågor som de engagerade sig i, de var politiskt aktiva och även om de tycks ganska olika så kan man konstatera att de påverkades av varandras liv och gärningar. Ytterligare en kvinna som levde samtidigt som dem var Ester Blenda Nordström. Hon var god vän till Elin Wägner och hennes journalistik var banbrytande. Fatima Bremmers biografi över hennes liv Ett jävla solsken får bli det sista tipset.“Ett levande porträtt av en tid och av en person, som var undersökande journalist, äventyrare, barlejon, med en livslång förbjuden kärlek till en annan kvinna. En bok om att skriva och leva till varje pris.” så löd augustjuryns vinnarmotivering 2018 och har ni missat att läsa så anse er tipsade.

Tre böcker om tre kvinnor som på olika sätt gått före. Mycket läsvärda!

Kategorier
Sakprosakoll

Ester Blenda Nordström – en (nästan) bortglömd pionjär

”Ett levande porträtt av en tid och av en person, som var undersökande journalist, äventyrare, barlejon, med en livslång förbjuden kärlek till en annan kvinna. En bok om att skriva och leva till varje pris.”

Så löd motiveringen på 2017 års augustprisgala till den mycket välförtjänta vinnaren. Tack vare Fatima Bremmers noggrant researchade och mycket välskrivna biografi Ett jävla solsken så har en av Sveriges historiskt intressanta, och nästan bortglömda kvinnor, åter igen kommit fram i ljuset. Vinsten i augustprisets fackboksklass hjälper säkert till att locka många till läsning. Bravo!

Ester Blenda Nordström är en av de där kvinnorna som gått före, som banat väg för kvinnors möjligheter att i allt större utsträckning välja väg utanför de traditionellt manliga och kvinnliga rollerna. Redan som ung flicka är Ester Blenda våghalsig och nyfiken, hon arbetar med sysslor på familjens gård, lär sig reparera och köra motorcykel och klär sig gärna i byxor. 1911 börjar hennes arbete som journalist på Svenska Dagbladet och 1914, när hon är 23 år gammal, tar hon tjänst som piga för att kunna skriva om sina erfarenheter. Hon lever på en gård i Östergötland under en månad och boken En piga bland pigor blir den första av ett antal mycket uppskattade reportageböcker.