Kategorier
Kulturkoll

Den nya läsambassadören är …

Linda

Johanna Lindbäck har varit Läsambassadör 2013-2015 och idag avtackas hon av kulturminister Alice Bah Kuhnke, för att sedan lämna över stafettpinnen till (trumvirvel) Anne-Marie Körling. Körling är lärare, författare och aktiv på Twitter (därifrån “känner” jag henne) och har mycket att bidra med gällande läsning. Spännande, men åter fokus på de yngsta barnen.

image

Uppdraget är att främja läsning, bredda utbudet och få barn och unga att upptäcka litteraturen.