Kategorier
Kulturkoll

Den nya läsambassadören är …

Linda

Johanna Lindbäck har varit Läsambassadör 2013-2015 och idag avtackas hon av kulturminister Alice Bah Kuhnke, för att sedan lämna över stafettpinnen till (trumvirvel) Anne-Marie Körling. Körling är lärare, författare och aktiv på Twitter (därifrån ”känner” jag henne) och har mycket att bidra med gällande läsning. Spännande, men åter fokus på de yngsta barnen.

image

Uppdraget är att främja läsning, bredda utbudet och få barn och unga att upptäcka litteraturen.

Alice Bah Kuhnke inleder med att tala om läsningens roll i demokratin. Utan läsning fråntas barn och unga sin roll i samhället. Hon talar om bokbussen som kom till hennes lilla samhälle varje vecka och vilken betydelse den hade för henne. Hur personalen tipsade om böcker de trodde skulle passa henne och hjälpte henne att upptäcka nya världar. Hon trycker på vikten av bokbussar och bibliotek och visst är det riktigt viktigt.

Johanna Lindbäck tackar för två intensiva år och berättar att det varit bra med ett tidsbegränsat uppdrag. Hon säger att det är dubbelt.

Daniel Sjölin läser motiveringen och lyfter fram Anne-Marie Körlings erfarenhet av att sprida läsning och läslust. Körling själv berättade om boken som alltid finns i fickan, om killen som mötte Tranströmer för första gången och fann att han skrivit om honom själv. En bok i fickan ger möjlighet till samtal. Det handlar inte om att tvinga till läsning, utan att skapa nyfikenhet. Hon berättar om en gymnasielärare som läste Nalle Puh högt för sina elever på rasterna.

Det här blir bra tror jag. Förlåt, vet jag.

Av Linda

Storläsare från Göteborg som gärna läser inom många olika genrer. Föredrar dock ganska så svarta samtidsskildringar för gamla och unga, gärna skrivna av kvinnor och gärna från Sverige, Storbritannien eller Frankrike.