Bloggens revansch?

helena-top

För precis en vecka sedan släppte Internetstiftelsen sin årliga studie ”Svenskarna och internet”. Med undersökningen vill Internetstiftelsen ”bidra med fakta och insikter om hur användningen av internet i Sverige utvecklas” för att ”ge förutsättningar till att digitaliseringen av det svenska samhället och näringslivet sker på välinformerad grund.”

Undersökningen visar att tillgången till fiber har ökat då 98 procent har tillgång till internet i hushållen och 95 procent av befolkningen anger att de använder internet. För första gången har det dock ställts frågor om meningsfullheten av användandet. Igenkänningen infinner sig emellanåt när jag skummar igenom rapporten som bland annat visar att bara en fjärdedel tycker att deras tid på sociala medier är meningsfull (alla dessa timmar jag lägger scrollandes på diverse sociala medier är i ärlighetens namn ej så meningsfullt investerad tid). Det kan jämföras med användandet av nyhetsappar, som nästan 60 procent av användarna anser vara väl använd tid.

Jag vill dock kolla lite närmare på det som ligger mig och kanske er närmast om hjärtat. Vad säger ”Svenskarna och internet” om oss?

Att lyssna på poddar

Som ni kan se av ovan diagram så har poddlyssnandet ökat stadigt de senaste åren och har från föregående år ökat från 51% till 55% och har sedan 2015 nästan fördubblats. Enligt rapporten har lyssnandet på poddar ökat mest av alla ljudtjänster. Vilka är ni (ja ni, jag är fortfarande en av dem som aldrig kommit igång med poddar)? Jo, mer än hälften av alla mellan 12–55 år lyssnar på podd totalt sett, men de stora entusiasterna är de mellan 16–35 år. Bland de 66 år och äldre lyssnar endast en fjärdedel på poddar.

Att lyssna på böcker

Här kan jag räkna in mig själv, trots att mitt lyssnande är tämligen begränsat. Det händer. Ibland. Dock tillhör jag tydligen den grupp som lyssnar mest på ljudböcker (43%). Totalt sett lyssnar en tredjedel av internetanvändarna på ljudböcker. Bland dem som anger att de lyssnar på ljudböcker upplever 41 procent att de finner tiden meningsfull och det handlar då främst om höginkomsthushåll, föräldrar med hemmaboende barn och högskoleutbildade, vilket är sorgligt då det visar på en segregation. De 37 procent som inte ser tiden som meningsfull väcker en hel del följdfrågor, vilket såklart inte får några svar i en sådan här undersökning. Men jag kan inte låta bli att undra varför man, trots meningslösheten, lyssnar?

Att läsa digitala böcker

Internetstiftelsen konstaterar att nästan 3 av 10 läser e-böcker och att nästan lika många lyssnar på ljudböcker. Konsumtionen av digitala böcker ökar stadigt och på fyra år har konsumtionen mer än dubblerats. Från att ha varit en konservativ läsare, näst intill en bakåtsträvare, tillika klappa-på-böckerna-vurmare, så har jag nästan helt gått över till att läsa e-böcker. Det är smidigt, lättillgängligt och inte minst så väger läsplattan näst intill ingenting.

Att läsa bloggar

Tyvärr sjunker bloggläsandet – från 53% till 49%, vilket är ungefär hälften av internetanvändarna. Bloggar är mest populära hos 26–45-åringar, där runt 60 % är läsare. Den dagliga läsningen har minskat sett över tid och färre än 1 av 10 ägnar sig åt bloggläsande på daglig basis. Detta är inte någon nyhet för oss som stretar kvar i bokbloggandet då vi har kunnat följa den här utvecklingen över tid. Det snabba flödet på Instagram tycks locka allt fler f.d. och nya bokbloggare, vilket jag har ambivalenta känslor inför. Själv älskar jag bildmediet och spenderar delar av min dag på att följa mitt flöde på Instagram. MEN vill jag läsa om böcker har jag svårt att förstå att man väljer ett förgängligt flöde med begränsad chans att sprida sin text. Bloggens texter finns kvar och är sökbara över tid och jag kan låta texten svälla, ta ut svängarna, länka samman och därtill synliggöras med bilder. Ja, det här är skulle kunna bli ett helt inlägg, men jag får låta det bero här och nu.

Kan det dock vara så att vi ser en vändning? Internetstiftelsen lyfter nämligen också fram att ”Instagram och Snapchat, som tidigare vuxit stort, ligger mer eller mindre kvar på samma nivå som föregående år. Facebooks tillväxt tycks ha stannat av och eventuellt kan vi till och med ana en nedåtgående trend. Endast en fjärdedel av användarna av sociala medier anser att tiden de spenderar på de olika sociala nätverken är meningsfull.” Kan det vara så att läsarna av bloggar kan komma att öka igen? Den som lever får se.

Bild: Pixabay

Fanny

Boknörd som antingen läser hela tiden eller inte alls. Jag läser gärna om mörker och elände och såväl i roman- som novellform. Försöker emellanåt att utmana min litterära säkerhetszon, men lyckas inte alltid.

Visa alla inlägg av Fanny →

2 tankar på “Bloggens revansch?

  1. Jag hoppas verkligen det! Att bloggen får revansch. Men jag tror att det behöver vara kvalitetsinlägg för att bli läst. Det är I varje fall min bild. Det är bara de riktigt långa texterna med massor av research bakom som blir kommenterade och spridda. De korta dagboksanteckningarna har flyttat till Instagram. Å andra sidan kommer folk nog snart att ledsna på Insta i takt med att allt fler annonserar där.

    1. Ja, jag hoppas också det. Jag håller tyvärr inte med om att de långa och genomarbetade inläggen som blir mest lästa och kommenterade. I mina mörkaste stunden tänker jag att ingen orkar läsa dem (vilket är synd).

Kommentarer är stängda.