Journalistik till varje pris?

helena-top

image

Reportern Magnus Falkehed och fotografen Niclas Hammarström greps, efter knappt ev veckas rapporterande från Syrien, av beväpnande män och hölls som gisslan i 46 dagar. Tillsammans med Martin Schibbye, som satt i etiopiskt fängelse i 438 dagar, Cecila Uddén, Cecilia Bodström (moderator) pratar de bland annat om “Hur ser de på den ökade hotbilden mot journalister och på priset de riskerar att få betala?”

Idag sitter 327 journalister och bloggare fängslade runt om i världen. En likgiltighet gentemot hotet mot journalister skrämmer paneldeltagarna. Sen när blev det ett normalläge att bara rycka på axlarna mot fängslande och torterade journalister?

De ökade hoten mot journalisterna är ett stort hot mot journalistiken i stort. Det är som Schibbye säger “jaktsäsong för jounalister”. Man ser hur staten försöker använda terrorlagar mot journalister. Världen förändras snabbt. Hur ska vi kunna rapportera? Vi får inte sluta men hur gör vi?

Schibbye väcker en intressant tanke där han tycker att FN borde skydda journalister. Få in journalistiken i Genevekonventionen och Skydda dem i konflikthärdar och kan på så vis kan krigsförbrytare ställas inför rätta.

Schibbye är en av grundarna till Blank spot project, som är ett nytt sätt att finansera utlandsjournalistiken. Tidningarna och nyhetsbyråerna har inte råd eller vågar inte skicka reportrar till krigshärdar. Man letar nu nya sätt att nå läsarna och att få finansieringen klar inför ett reportage – läsare betalar journalisten för att kunna hänga med på resan hela vägen. Reportage skapas hela tiden resan pågår och läsarna kan interagera. 

De pratar också om sponsrade resor men alla verkar ense om att då försvinner förtroendet för journalismen. En journalist måste vara helt oberoende. Att bädda in sig är också problematiskt, t ex Schibbye var inbäddad men även han kan se problem med det – många reportrar bäddade in sig med den amerikanska armen under Irakkriget, men så småningom sågs journalisterna som en del av ockupationsmakten.

Ett mycket intressant samtal där självklara trådar dras till förrförra årets seminarium med Martin Schibbye och Johan Persson.